Polowanie na łosie

Termin : wrzesień  – 30. listopad

Polowanie na łosie byki organizowane są najczęściej w czasie bukowiska , ale  najbardziej rozpowszechnioną metodą polowania na byki   jest podchód i zasiadka na wieczornych i porannych wyjściach. Łosie wykształcają najczęściej rosochy w formie badylarza i pól łopatacze. Średnia waga poroża waha się pomiędzy 7  a 11 kg , chociaż co roku padają również byki o wadze przekraczającej 12 kg. Zdarzają się również mocniejsze o wadze poroża do 15 kg .

Polowania organizowane są dla grup 2 – 4 myśliwych.

 

Termin polowania: 

Łosie byki:  o1 wrzesień – 30 listopad

Dojazd:    Samolot, samochód, pociąg

Wielkość grupy:  2-4 myśliwych

Program imprezy:

 • Dzień  1 Początek imprezy. Spotkanie na lotnisku z organizatorem. Przelot z Warszawy do Mińska (ok. 1h). Spotkanie z przedstawicielem firmy, odprawa broni, przejazd z Mińska do łowiska (ok. 3-4h).
 • Dzień  2-3  3 dni polowania.
 • Dzień  3 Transfer z łowiska do Mińska. Przelot z Mińska do Warszawy (ok. 1h) – Koniec imprezy –

RAZEM ; 3 dni polowania / 3 noce .

Na życzenie klientów jest możliwość zwiększenia liczby dni polowania na Białorusi

Oferta cenowa:

3 dni pobytu, 3 dni polowania, wszelkie transporty podczas polowania, wyżywienie i zakwaterowanie w trakcie polowania, przygotowanie polowania, praca podprowadzających oraz inna obsługi w trakcie realizacji polowania, wstępna preparacja trofeów

Cena polowania zależy od  ilości myśliwych biorących w nim udział.

W cenie nie jest zawarte:

 • Koszty zakupu biletów samolotowych w relacji
 • Warszawa- Mińsk- Warszawa
 • Pobyt osoby towarzyszącej
 • Dodatkowy dzień polowania
 • Dopłata do pokoju 1- osobowego
 • Transport do i z łowiska
 • Koszty manipulacyjne (wystawienie wymaganych dokumentów na wywóz trofeów, wystawienie zezwolenia na wwóz broni i amunicji na Białoruś, koszty biurowe, wiza)
 • Koszty biurowe, wiza, zaproszenie za osobę towarzyszącą
 • Koszty ew. odprawy weterynaryjnej w Polsce  Polsce ( opłata do podania do  GDOŚ -82 zł-płatne na konto GDOŚ  )
 • Odstrzały według cennika odstrzałów

Cennik odstrzałów.

Łosie

Byk

Do 4.99—650 euro

Od 5,00 kg do 5,99—835 euro +4,8 euro za każde 10 g powyżej 5 kg.

Od 6.00kg—do 6.99-1230 euro +6,25 euro za każde 10 g powyżej 6 kg.

Od 7.00kg—do 7.99-1750+8,00 euro za każde 10 g powyżej 7 kg.

Od 8.00kg—do 8.99-2530  euro + 9,20 euro za każde 10 g powyżej 8 kg.

Od 9.00kg—do 9.99-3402 euro+ 11,50 euro za każde 10 g powyżej 9 kg.

10.00 kg  i więcej-4452 euro+ 16,00 euro za każde 10 g powyżej 10 kg.

Postrzelenie—600 euro

Łania-580 euro , cielę –350 euro

 

UWAGI PRAKTYCZNE :

Do wyrobienia Wizy potrzebny jest:

 

1.  Wypełniony przez klienta kwestionariusz wizowy ( do pobrania  na stronie konsulatu Republiki Białoruś)

2.Dołączone zdjęcie

3.Ważny paszport

4.Upoważnienie ( imienne dla pracownika biura) na załatwienie wizy w konsulacie białoruskim.

 

Wywóz broni i amunicji za granicę przez obywateli polskich wymaga zgody właściwego organu Policji, czyli  komendanta  powiatowego  (miejskiego)  Policji,  a  na  obszarze  m.st. Warszawy – komendanta rejonowego Policji. O wydanie zezwolenia ubiega się myśliwy osobiście, na podstawie, zaproszenia wydanego przez kontrahenta zagranicznego.

Wyrobienie zezwolenia na wywóz broni i amunicji trwa od 7 do 14 dni w zależności od  sprawności komendy.

 

Broń powinna być zapakowana w sztywny futerał. Zgodnie z przepisami lotniczymi amunicja nie może być zapakowana w futerale z bronią. Zaleca się pakowanie amunicji do metalowej skrzyneczki.

 

 

Zdjęcia kwater:

Lavniki

 

Start

 

Гродно

 

GLHU «Rossonskij  leshoz»

 

Logoisk

 

Tolochin

 

Крупенино

 

Скиф

 

Ушачи лох

 

Шклов