Polowanie na głuszce i cietrzewie wiosną na tokach

Wiosenne polowania na głuszce i cietrzewie odbywają się podczas tokowisk tych  ptaków. W okresie wiosennym  są dwie metody polowania na głuszce : wieczorem na tzw. „zapadach” oraz o świcie pod pieśń tokowika . Najciekawsze dla myśliwego są  jednak  łowy z podchodem pod pieśń. Polowanie rozpoczyna się bardzo wcześnie (ok.1.30- 2.00 rano). Myśliwi podchodzą tokujące głuszce w fazie pieśni zwanej szlifowaniem. , w tym czasie kiedy ptak głuchnie myśliwy wykonuje 2-3 kroki. Myśliwy może podejść głuszca nawet na odległość   około 20 kroków, ale najbardziej bezpieczny dystans to ok. 35 metrów. Głuszce tokują najczęściej na drzewach, rzadziej na ziemi. Gdy w lesie zaczyna się przejaśniać , myśliwy powinien być gotowy do strzału .

Na cietrzewie poluje się ze specjalnie przygotowanych budek lub szałasów na miejscach stałych tokowisk. Te polowania można połączyć z wieczornymi polowaniami na słonki podczas ciągów,
Polowania organizowane są dla grup  najlepiej 3- 4 myśliwych.

 

Termin polowania:  najlepszy okres od 10 .04 do 25 .04

Dojazd:    Samolot, samochód.

Wielkość grupy: 3-5 myśliwych

Program imprezy:

 • Dzień  1 Początek imprezy. Spotkanie na lotnisku z organizatorem. Przelot z Warszawy do Mińska (ok. 1h). Spotkanie z przedstawicielem firmy, odprawa broni, przejazd z Mińska do łowiska (ok. 3-4h).
 • Dzień  2-4 /  4 dni polowania.
 • Dzień  4 Transfer z łowiska do Mińska. Przelot z Mińska do Warszawy (ok. 1h) – Koniec imprezy

RAZEM ; 4 dni polowania / 4 noce .

Na życzenie klientów jest możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby dni polowania na Białorusi .

Oferta cenowa:

4 dni pobytu, 4 dni polowania, wszelkie transporty podczas polowania, wyżywienie FB  i zakwaterowanie w trakcie polowania , przygotowanie polowania, praca podprowadzających oraz inna obsługa w trakcie realizacji polowania.

Cena polowania zależy od  ilości myśliwych biorących w nim udział.

W cenie nie jest zawarte:

 • Koszty zakupu biletów samolotowych w relacji
 • Warszawa- Mińsk- Warszawa
 • Pobyt osoby towarzyszącej
 • Dodatkowy dzień polowania
 • Dopłata do pokoju 1- osobowego
 • Transport do i z łowiska od osoby  Koszty manipulacyjne ( wystawienie zezwolenia na wwóz broni i amunicji na Białoruś, koszty biurowe, wiza)
 • Koszty biurowe, wiza, zaproszenie za osobę towarzyszącą
 • Koszty ew. odprawy weterynaryjnej na Białorusi
 • Wstępna preparacja trofeów
 • Koszty ew. odprawy weterynaryjnej w Polsce ( opłata do podania do  GDOŚ -82 zł-płatne na konto GDOŚ  )
 • Odstrzały :

Cennik odstrzałów :

Głuszec—-600 euro

Postrzelenie głuszca—-300 euro

Cietrzew—-190 euro

Postrzelenie Cietrzewia—-80 euro

 

UWAGI PRAKTYCZNE :

Do wyrobienia Wizy potrzebny jest:

1.  Wypełniony przez klienta kwestionariusz wizowy ( do pobrania  na stronie konsulatu Republiki Białoruś)

2.Dołączone zdjęcie

3.Ważny paszport

4.Upoważnienie ( imienne dla pracownika biura) na załatwienie wizy w konsulacie białoruskim.

 

Wywóz broni i amunicji za granicę przez obywateli polskich wymaga zgody właściwego organu Policji, czyli  komendanta  powiatowego  (miejskiego)  Policji,  a  na  obszarze  m.st. Warszawy – komendanta rejonowego Policji. O wydanie zezwolenia ubiega się myśliwy osobiście, na podstawie, zaproszenia wydanego przez kontrahenta zagranicznego.

Wyrobienie zezwolenia na wywóz broni i amunicji trwa od 7 do 14 dni w zależności od  sprawności komendy.

 

Wyposażenie:

Myśliwy  powinien mieć ze sobą:

Buty gumowe do kolan, oraz wodery

Worki na trofeum

Broń: kal. 12, 16,

Amunicja: śrut nr „0” lub „00” na głuszca, „4” na cietrzewie i kaczki oraz „8” na słonki.

Broń powinna być zapakowana w sztywny futerał. Zgodnie z przepisami lotniczymi amunicja nie może być zapakowana w futerale z bronią. Zaleca się pakowanie amunicji do metalowej skrzyneczki.

 

Zdjęcia kwater:

Lavniki

 

Start

 

Гродно

 

GLHU «Rossonskij  leshoz»

 

Logoisk

 

Tolochin

 

Крупенино

 

Скиф

 

Ушачи лох

 

Шклов