Polowanie na zlotomedalowe daniele byki

Polowanie na byki daniele na Węgrzech

Zdjecie do polowania na byki daniela na węgrzech-2

Możliwość odstrzału byków danieli 4,00-5,00  kg w środowisku naturalnym.

Nie organizujemy polowan na terenach zamkniętych.

Na bekowisku 40-50 byków

Najlepszy okres na polowanie ( bekowisko)- 15-25 października.

Cennik :

Zakwaterowanie ,  wyżywienie 2 posiłki  , podprowadzający , tłumacz i jego pobyt , preparacja trofeów , wszystkie dokumenty potrzebne do zorganizowania polowania ( bez licencji)

180,00 €

dzień /myśliwy

dopłata do pokoju 1-os

10,00 €

dziennie

osoba towarzysząca

80,00 €

dziennie

Węgierska licencja na polowanie ważna 1 miesiąc

100, 00 E

myśliwy/za całe polowanie

Transport na polowaniu

0,6 euro/km

 od myśliwego

Dopłata jeżeli jest pojedynczy myśliwy

50,00

dziennie

 

1. DANIELE

  • Byk
do 1,99 kg                   385,00 EUR
od 2,00 kg do 2,49 kg      635,00 EUR
od 2,50 kg do 2,99 kg      780,00 EUR + 9 EUR za każdy 0,01 kg powyżej 2,50 kg
od 3,00 kg do 3,49 kg      1180,00 EUR + 12 EUR za każdy 0,01 kg powyżej 3,00 kg
od 3,50 kg do 3,99 kg      1750,00 EUR + 20 EUR za każdy 0,01 kg powyżej 3,50 kg
od 4,00 kg do 4,49 kg      2830,00 EUR + 41 EUR za każdy 0,01 kg powyżej 4,00 kg
od 4,50 kg do 4,99 kg      4900,00 EUR + 83 EUR za każdy 0,01 kg powyżej 4,50 kg
powyżej 5,00 kg             8900,00 EUR + 93,00 EUR za każdy 0,01 kg powyżej 5,00 kg
postrzelenie                  50 % cennika
łania / cielę                         45,00 EUR