POLOWANIA NA PTAKI

galeria-male-3d

Ptaki.

Okres polowań:

 bażanty:

a)    koguty – od 1 października do końca lutego,

b)    kury – wyłącznie na terenach OHZ

 kuropatwy      od  11 września do  21 października

 kaczki              od  15 sierpnia do  21 grudnia;

 gęsi                  od  1 września do   21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do 31 stycznia.

 

Organizujemy polowania zbiorowe na bażanty oraz polowania indywidualne z psem.

Współpracujemy z łowiskami w których żyją dzikie bażanty.

 

Polowania na kuropatwy organizujemy w południowej Polsce. Polowania na kuropatwy nie są łatwe , ponieważ  , kuropatwa znana jest z opanowania i doskonałej sztuki  kamuflażu , dlatego bardzo ważne jest aby myśliwemu podczas polowania  towarzyszył  dobry pies myśliwski .

 

Polowania na kaczki w Polsce organizujemy w okolicach Gdańska , organizujemy również polowania na kaczki na Węgrzech na polach ryżowych ( sezon polowań od 15.08).

 

W Polsce występuje kilka gatunków gęsi, jednak znakomita ich większość to gatunki przelotne, pojawiające się u nas sezonowo. Amatorom polowań na gęsi możemy zaproponować łowiska w okolicach Gdańska oraz tereny  leżące w dorzeczach Odry, będące najlepszymi i najbardziej dostępnymi łowiskami w kraju.

 

   Tereny :

Polecamy polowanie na terenach:

1.POLOWANIA NA KUROPATWY : Koła Łowieckie z okolic Kielc, Buska –Zdroju , Radomska  i Opoczna.

2. POLOWANIA NA BAŻANTY Z PSEM : Koła Łowieckie z okolic Kielc, Buska –Zdroju , Radomska  i Opoczna.

3. POLOWANIA NA KACZKI : Koła Łowieckie z okolic Gdańska.

4.POLOWANIA NA GĘSI: Koła Łowieckie z okolic Gdańska oraz tereny  tereny   leżące w dorzeczach Odry.

* Tutaj znajdziesz cennik na polowania indywidualne